Handreiking Adviseren aan organisaties nvab online
News Comments Tuesday, 18 Jun 2024

Handreiking Adviseren aan organisaties nvab online

Handreiking Adviseren aan organisaties nvab online De Handreiking Adviseren aan organisaties Kun je adviseren de Handreiking Adviseren aan organisaties kun je adviseren

De inleiding biedt het kader waarbinnen adviseren van organisaties door bedrijfsartsen in deze handreiking wordt toegelicht In hoofdstuk 1 wordt nader ingegaan op wat adviseren inhoudt en op de competenties die De Handreiking Adviseren aan organisaties is geschreven door Jacqueline Gerritsen en Jos Manders van het Kwaliteitsbureau NVAB met Felicia Vizi van NSPOH De handreiking is geschreven naar aanleiding van de passage over adviseren in de positioneringsnota De bedrijfsarts Dokter en Adviseur. Voorjaar 2014 kwam de Handreiking Advi seren aan organisaties 1 uit Reden voor een gesprek met twee van de auteurs van de handreiking, Jos Manders en Felicia Vizi, en met Mari lle A Tjak, die voorzitter was van de werkgroep de adviesfunctie van de be drijfsarts Waarom deze handreiking Bedrijfsartsen doen toch niets anders

Write a comment